• Guide 82 шинэ элсэлт 2019 оны 9-р сарын 16-нд эхэлнэ.
  АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОЛОВСРОЛ олгох сургалт
  www.mongolianguideschool.com
 • Монголын Үндэсний Музей
  МУЗЕЙ ТАЙЛБАРЛАХ ДАДЛАГА ХИЧЭЭЛ
  Утас: 70101011
 • МОРЬ УНАХ ТЕХНИКИЙН ДАДЛАГА ХИЧЭЭЛ
  Шинэ элсэлт 2019.09.16-нд эхэлнэ.
 • Морин аяллын дадлага
  Бүртгэх хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо, Pearl tower, 601 тоот
 • Хөтчийн ур чадварын семинар
  GUIDE 82 шинэ элсэлт
  Онлайн бүртгэл: www.mongolianguideschool.com
 • АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ
  ХАРХОРУМ МУЗЕЙД - дадлага хичээл
  Шинэ элсэлт 2019.09.16-нд эхэлнэ
 • Шинэ элсэлт
  2019.09.16-нд эхэлнэ.
  Бүртгэх хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо, Pearl tower, 601 тоот
 • Ажлын байранд шууд зуучлагддаг
  ТӨГСӨХ ШАЛГАЛТ
  www.mongolianguideschool.com
 • Бүх төгсөгчдөд сертификат олгоно.
  Онлайн бүртгэл: www.mongolianguideschool.com
 • Аялал жуулчлалын боловсрол олгох сургалт
  Guide center - Захирал Ч.Буянбадрах, шилдэг төгсөгчийн хамт

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ДОТООД, ГАДААД АЯЛАЛ