• Guide 81 шинэ элсэлт 2019.06.10-нд эхэлнэ.
  АЯЛЛЫН ХӨТЧИЙН СУРГАЛТ
  Бүртгэх хаяг: Улсын их дэлгүүр, Жуулчны мэдээллийн төв, утас 70101011
 • Хархорин, Цогт-Асар сүмийн туурь бүхий ил үзмэр
  АЯЛЛЫН ДАДЛАГА хичээл
  www.mongolianguideschool.com
 • Тайлбарлах дадлага хичээл
  МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙД
  Шинэ элсэлт 2019.06.10-нд эхэлнэ
 • Богд хааны ордон музейд дадлага хичээл
  АЯЛЛЫН ХӨТЧИЙН СУРГАЛТ
  www.mongolianguideschool.com
 • Ажлын байранд шууд зуучлагддаг
  ТӨГСӨХ ШАЛГАЛТ
  Утас: 70101011
 • АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ
  ХАРХОРУМ МУЗЕЙД - дадлага хичээл
  Шинэ элсэлт 2019.06.10-нд эхэлнэ
 • Guide 81 шинэ элсэлт 2019.06.10-нд эхэлнэ.
  ЭРДЭНЭЗУУ ХИЙД - дадлага хичээл
  Бүртгэх хаяг: Улсын их дэлгүүр, Жуулчны мэдээллийн төв, утас 70101011

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ДОТООД, ГАДААД АЯЛАЛ