• Зургийг Б.Батзаяа
  Хүйсийн найман нуур
  Өвөрхангай, Уянга сум
 • Даян дээрхийн агуй
  Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум
 • Архангай, Цэцэрлэг хот
  Булган уул
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Дорноговь, Мандах сум
  Сүйхэнтийн чулуужсан мод
  Зургийг Б.Баяр
 • Булган, Хутаг-Өндөр сум
  Уран тогоо уул
  Зургийг Б.Мөнхтуг
 • Сүхбаатар, Дарьганга сум
  Шилийн богдын орой дээрээс
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Говь-Алтай аймаг
  Ээж хайрхан уул
  Цогт, Алтай, Цээл сумдын зааг
ТОО
0
0
0

5. БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗАР

...
Бүгдийг харах
№ | Байгалийн дурсгалт газрын нэр Хамгаалалтанд авсан талбай Хамгаалалтанд авсан он
1. 1,840 га 1965, 1995
2. 31,303 га 2006
3. 4,830 га 1996
4. 5,800 га 1965, 1995
5. 6,041 га 2004
6. 11,500 га 1992, 1995
7. 17,200 га 2004
8. 22,475 га 1992, 1995