ИРЭЭДҮЙН НИСГЭГЧ НАРТАА ТАНИН МЭДЭХҮЙН АЯЛАЛ

АЯЛЛЫН ТОЙМ

Хүннү Эйр компани хүүхэд залууст зориулж Буянт Ухаа ОУНБ, ангар, Е190, ATR-72 агаарын хөлөг болон инженер, нисгэгч, агаарын хөлгийн үйлчлэгчийн ажлыг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулж амжилттай хэрэгжүүлж байгаа.