ИРЭЭДҮЙН НИСГЭГЧ НАРТАА ТАНИН МЭДЭХҮЙН АЯЛАЛ

АЯЛЛЫН ТОЙМ

Хүннү Эйр компани хүүхэд залууст зориулж Буянт Ухаа ОУНБ, ангар, Е190, ATR-72 агаарын хөлөг болон инженер, нисгэгч, агаарын хөлгийн үйлчлэгчийн ажлыг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулж амжилттай хэрэгжүүлж байгаа.

Аяллын үнэ

  • 30,000 ₮

Онцлох зүйлс

  • Энэ арга хэмжээ 3 цаг үргэлжлэх бөгөөд энэ үеэр манай компанийн инженер, нисгэгч, агаарын хөлгийн үйлчлэгчээс иргэний нисэхийн салбартай, мэргэжилтэй холбоотой асуултаа асуух боломжтой.

Үнэнд багтсан

  • • 3 цагийн танилцуулга хөтөлбөр • Халуун уух зүйлс

Үнэнд багтаагүй

  • • Хувийн хэрэглээний зүйлс • Буянт-Ухаа нисэх буудал орох унааны зардал • Хоол

Аялалд хэрэгтэй зүйлс

  • Товлосон цагаас хоцрохгүй байх
  • Хүүхэд хариуцаж хамт орох хүн иргэний үнэмлэхтэй ирэх
  • Хүүхэд бүр төрсний гэрчилгээтэй ирэх
  • Хамгаалалтай бүсэд нэвтрэх хүн бүр урьдчилан бүртгүүлсэн байх

Аяллын хөтөлбөр

Өдөр 1

Буянт-Ухаа нисэх онгоцны буудал

10:30 - Буянт-Ухаа нисэх буудлын 1 давхарт цуглана.

10:30-11:00 - Бүртгэл хийлгэж, аяллын талаар зааварчилгаа авна.

11:00-11:15 - Аюулгүй байдлын шалган нэвтрүүлэх цэгээр нэвтэрч, автобусандаа сууна.

11:20 - Хүннү Эйр ХХК-ний техник үйлчилгээний байгууллага буюу Ангарт зочилно.

11:25-12:25 - Агаарын хөлгийн инженер өөрийн ажил мэргэжил болон ангар, агаарын хөлгийн талаар танилцуулна.

12:25-12:35 - Агаарын хөлөгт зочилж бүхээгийн хэсэгтэй танилцана.

12:35-13:00 - Агаарын хөлгийн үйлчлэгч нислэгийн үед болон бусад үед анхаарах аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл өгч өөрийн ажил мэргэжлийн онцлогийн талаар танилцуулна.

13:00-13:25 - Агаарын хөлгийн нисгэгч өөрийн ажил болон агаарын хөлгийн үзүүлэлтийг танилцуулна.

13:25-13:35 - Асуулт хариултын цаг.

13:35-13:50 - Нисгэгч, агаарын хөлгийн үйлчлэгчтэй зураг авахуулна.

13:50-14:00 - Нисэх буудлын үүдэнд нисэхийн холбогдолтой тоглоом, сувенирын худалдаатай танилцана.