ТАЛЫН ТҮМЭН АДУУ

АЯЛЛЫН ТОЙМ

Тал нутгийн дуу дагасан соёлыг хамгаалах зорилготой зохиогдож эхэлсэн тус эвент зургаа дахь жилдээ зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажилдаа ороод байна.