МЭРГЭЖЛИЙН СУДЛААЧТАЙ АЛХАЛТЫН АЯЛАЛ

АЯЛЛЫН ТОЙМ

Гол зорилго шинжлэх ухааны үндэслэлтэй системтэй мэдлэг, мэдээллийг  олгох, сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх.

Аяллын үнэ

  • 80,000 ₮

Онцлох зүйлс

Үнэнд багтсан

Үнэнд багтаагүй

Аялалд хэрэгтэй зүйлс

Аяллын хөтөлбөр