7. ХОТЫН ДУРСГАЛТ ГАЗАР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ

1942 онд МУИС байгуулагдахад хүн эмнэлгийн факультэт нэртэйгээр үндэс суурь нь тавигджээ. 1961 онд бие даасан Анагаах ухааны дээд сургууль, 1990 онд Анагаах ухааны их сургууль нэртэй эрдэм шинжилгээ-сургалт-эрүүл мэндийн үйлчилгээний цогцолбор төв болж, 2003 оноос Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль болон өргөжжээ. Эдүгээ ЭМШҮУИС-ийн бүрэлдэхүүнд Анагаах ухааны сургууль, Уламжлалт анагаахын сургууль, Нүүр ам судлалын сургууль, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, Био-анагаахын сургууль, Эм зүйн сургууль, Эрүүл мэндийн технологийн сургууль гэсэн нийт 7 бүрэлдэхүүн сургууль багтаж байна. Эдгээр сургуулиудад нийт 5000 орчим оюутан суралцаж, 300 гаруй эрдэмтэн багш багшилж байна.


Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0