18. ЖУУЛЧНЫ БААЗ

ӨВӨРХАНГАЙ - ТАЛБИУН БААЗ

Байгуулагдсан он:
Гэр буудлын тоо: 30
Байшин буудлын тоо: =
Нийт орны тоо: 60
Холбогдох утас: 99095462
Веб сайт: www.mongolia-travel.com
Facebook ID: