18. ЖУУЛЧНЫ БААЗ

Архангай - Майдар сан бааз


Баазын орчинд Цэнхэрийн халуун рашаан, Гялааны аялал, Суварга хайрханы аялал, Төвхөн-Орхоны хүрхрээний аялал, Хөх сүмийн хүйтэн рашааны аялал хийх боломжтой. 

Амралтын газрыг худалдаж авах: https://joinme.mn/t/bundles


Архангай - Майдар сан бааз

ТОО
0
0
0