18. ЖУУЛЧНЫ БААЗ

Төв - Монгол цэргийн хүрээ жуулчны баазОнцлог: Цэргийн зэвсэг, техникээр буудлага, жолоодлого хийлгэх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Амралтын газрыг худалдаж авах: https://joinme.mn/t/bundles
         
           


Төв - Монгол цэргийн хүрээ жуулчны бааз

ТОО
0
0
0