18. ЖУУЛЧНЫ БААЗ

Хөвсгөл - Ашихай бааз (Ashikhai camp)


Улаанбаатар хотоос 785 км, Мөрөнгөөс 110 км, Хатгал тосгоноос 6 км, нуурын баруун эрэгт оршино.

Амралтын газрыг худалдаж авах: https://joinme.mn/t/bundles

Хөвсгөл - Ашихай бааз (Ashikhai camp)

ТОО
0
0
0