18. ЖУУЛЧНЫ БААЗ

ӨРГӨӨ БААЗ

Байгуулагдсан он: 1996
Гэр буудлын тоо: 40
Байшин буудлын тоо: байхгүй
Нийт орны тоо: 120
Холбогдох утас:
Веб сайт: байхгүй
Facebook ID:
ТОО
0
0
0