18. ЖУУЛЧНЫ БААЗ

ӨМНӨГОВЬ - ГОВЬ ДИНОЗАВР

Байгуулагдсан он: 2016
Гэр буудлын тоо: 15
Байшин буудлын тоо: байхгүй
Нийт орны тоо: 45
Холбогдох утас: 99199326, 91197979, 91998998
Веб сайт: http://www.hiprincetour.com