17. ЗОЧИД БУУДАЛ

ЧИНГИС ХААН (CHINGGIS KHAAN HOTEL)

Байгуулагдсан он: 1995
Одны зэрэглэл:
Өрөөний нийт тоо: 176
Нийт орны тоо: 300 орчим ортой
Холбогдох утас: 7000-0099
Захиалга хүлээн авах факс: 312788
Веб сайт: www.chinggis-hotel.com