17. ЗОЧИД БУУДАЛ

УЛААНБААТАР (ULAANBAATAR HOTEL)

Байгуулагдсан он: 1961
Одны зэрэглэл:
Өрөөний тоо: 105
Орны тоо: 160
Холбогдох утас: 320620, 70116688
Цахим шуудан: reservations@ubhotel.mn
Цахим хаяг: www.ubhotel.mn

Улаанбаатар зочид буудал нь Бизнес уулзалт хурал семинар зохион байгуулахад зориулагдсан, орчин үеийн стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон хэд хэдэн төрлийн заал танхимуудтай. 6 дугаар давхарт Хархорин, Өргөө, Хүрээ, Хөх асар танхимууд, 5 дугаар давхарт уулзалт хийх боломжтой VIP өрөөнүүд байрладаг. Мөн томоохон хэмжээнийхурал зөвлөлгөөнийг Их танхимд зохион байгуулах боломжтой.                                                            


Танхимын 1 цагийн үнэ: 

 • Их танхим: 
 • Хөх асар танхим: 
 • Хархорин танхим: 
 • Өргөө танхим: 
 • Хүрээ танхим: 
 • VIP room 529
 • VIP room 528
 • VIP room 527 

Техник хэрэгслийн үнэ: 

 • Проектор ба дэлгэц
 • Синхрон орчуулгын төхөөрөмж 
 • Чихэвч


ТОО
0
0
0