17. ЗОЧИД БУУДАЛ

МИКА (MIKA HOTEL)

Байгуулагдсан он: 1998
Одны зэрэглэл:
Өрөөний нийт тоо: 18
Нийт орны тоо: 25
Холбогдох утас: 310566, 310903
Захиалга хүлээн авах факс: 311685
И-мэйл: mika@mika.mn
Веб сайт: www.mika.mn