17. ЗОЧИД БУУДАЛ

ХАРАА (KHARAA HOTEL)

Байгуулагдсан он: 1994
Одны зэрэглэл:
Өрөөний нийт тоо: 29
Нийт орны тоо: 55
Холбогдох утас: 313717, 313796
Захиалга хүлээн авах факс: 313733
И-мэйл: байхгүй
Facebook ID: байхгүй