17. ЗОЧИД БУУДАЛ

ЦЭЦЭГ (FLOWER HOTEL)

Байгуулагдсан он: 1995
Одны зэрэглэл:
Өрөөний нийт тоо: 184
Нийт орны тоо: 336
Холбогдох утас: 458330
Захиалга хүлээн авах факс: 455652
Веб сайт: www.flower-hotel.mn