17. ЗОЧИД БУУДАЛ

ЭПОС (EPOS HOTEL)

Байгуулагдсан он: 2011
Одны зэрэглэл:
Өрөөний нийт тоо: 15
Нийт орны тоо: 31
Холбогдох утас: 331070
Захиалга хүлээн авах факс: 331071
И-мэйл: eposhotel@yahoo.com
Веб сайт: www.eposhotel.mn