19. ЗОЧИД БУУДАЛ

Корпорайт 1 (Corporate hotel)
Хурлын танхимын түрээсийн үйчилгээний үнэ тариф

№ 

Үйлчилгээ 

Үнэ 

Нэгж 

Тайлбар 

1

Хурлын заал 

52 500₮ 

1 цаг

20 хүн 

2

Хурлын заал

100 000₮ 

1 цаг

30-80 хүн 

3

Уулзалтын єрєє 

35 000₮ 

1 цаг

13 хүртэл хүн 

4

Орчуулгын тєхєєрємж 

22 500₮ 

1 цаг

 

5

Чихэвч

1 500₮ 

1 цаг

 

6

Проектор

4 500₮ 

1 цаг 

 

7

Микрофон 

1 500₮ 

1 цаг 

 

8

Цайны завсарлага 

5 000₮ 

1 хүн

Цай, кофе, печень 

9

Єдрийн хоол 

30 000₮ 

1 хүн 

сет меню 

10

Хүлээн авалт

45 000₮ 

1 хүн 

 


Жич: Үнэнд НӨАТ10% нэмж тооцно.


Корпорайт 1 (Corporate hotel)

ТОО
0
0
0