1. БАЙГАЛЬ, ТҮҮХ, ШАШНЫ ДУРСГАЛТ ГАЗАР

ӨРГӨН УУДАМ 32 ГОВЬ

Байгалийн нөөц газарт оршдог говиуд:
1. Шаргын говь  (Говь-Алтай аймгийн Шарга сум)
2. Манхан талын говь  (Ховд аймгийн Манхан сум)
3. Модон овооны говь  (Дундговь аймгийн Өлзийт сум) 
4.
Загийн усны хоолойн говь (Дундговь аймгийн Өлзийт сум) 

Говийн Их дархан газарт оршдог говиуд:
5. Номингийн говь (Говь-Алтай аймгийн Алтай сум
6. Шаралдайн говь (Говь-Алтай аймгийн Алтай сум
7. Загтсайрын говь (Говь-Алтай аймгийн  Алтай сум
8. Отгоны говь (Говь-Алтай аймгийн Алтай сум) 
9. Хар сайрын говь  (Говь-Алтай аймгийн Цогт сум) 
10. Талын говь (Говь-Алтай аймгийн Алтай, Цогт сум)
11. Шалын говь (Говь-Алтай аймгийн Цогт, Эрдэнэ сум)
12. Нарансэвстийн говь (Говь-Алтай аймгийн Цогт, Эрдэнэ сум)
13. Нарийн хөхийн говь (Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сум) 
14. Ингэн хөөвөрийн говь (Баянхонгор аймгийн Шинэжинст; Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сум)
15. Цэнхэрхоолойн говь (Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сум)
16. Ланзатын говь (Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сум)
17. Борцонжийн говь (Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч сум)
18. Давсанхуурайн говь (Ховд аймгийн Булган, Алтай сум)
19. Хонин усны говь (Ховд аймгийн Алтай, Үенч сум)
20. Ёлхоны говь (Ховд аймгийн Алтай, Үенч сум)

Говийн бага дархан газарт оршдог говиуд:

21. Зээмэгийн говь (Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Номгон сумд)
22. Галбын говь (Өмнөговв аймгийн Ханбогд сум)
23. Хармагтайн говь (Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум)

Бусад томоохон говиуд:

24. Зулганайн говь (Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сум)
25. Гурилын говь (Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сум)
26. Заг, Сүүжийн говь (Өмнөговь аймгийн Номгон сум)
27. Борзонгийн говь (Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-Овоо сумд)
28. Захуй Зармангийн говь (Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ, Цогт сумд)
29. Улаан шалын говь (Баянхонгор, Говь-Алтай аймагт)
30. Хүйсийн говь (Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сум)
31. Долоодын говь (Дорноговь аймгийн Өргөн сум)
32. Өөшийн говь (Сүхбаатар аймгийн Халзан, Баяндэлгэр сумд)

ТОО
0
0
0