1. БАЙГАЛЬ, ТҮҮХ, ШАШНЫ ДУРСГАЛТ ГАЗАР

БИНДЭРИЙН БУГАН ХӨШӨӨ

Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг Рашаан хаднаас хойш хоёр км зайд Өглөгчийн голын хойт талд энэ буган хөшөө оршино. Эргэн тойронд нь 12 дөрвөлжин булш, түүний дунд хэсэгт орших том хиргисүүрийн баруун хойд талд хоёр буган хөшөө бий. Хөшөөг элсэн занар чулуугаар хийсэн бөгөөд 230см өндөр, 42см өргөн, 30см зузаан хэмжээтэй. Хөшөөний эргэн тойрон 6-7 буга сийлсэн. Буган хөшөөнд дүрсэлдэг бүс, сүх, хутга, саадаг тод ажиглагдана. Нөгөө буган хөшөөг мөн элсэн занар чулуугаар хийсэн, хэмжээ нь 250см өндөр, 31см өргөн, 41см зузаан. Уг хөшөөнд долоон бугыг нийт талбайгаар хонхойлон сийлсэн нь ихэд элэгдэж бүдгэрсэн ажээ.ТОО
0
0
0