1. БАЙГАЛЬ, ТҮҮХ, ШАШНЫ ДУРСГАЛТ ГАЗАР

ХАВТГАР ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР

Хавтгар орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нь Улаанбаатар хотоос 420 км-ын зайд, Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Барх, Онон багийн нутаг дэвсгэрийг дамнан орших, байгалийн үзэсгэлэнт газар юм. 2004 онд тус нутаг дахь зэрлэг амьтныг хамгаалах, өсөн төлжих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор орон нутгийн иргэдийн санаачлагын дагуу сумын ИТХ-ын шийдвэрээр хамгаалалтад авсан. Хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг нутгийн иргэдийн оролцоотой байгуулагдсан “Хавтгар-Ширээт” ТББ хариуцан, хамгааллын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 104000 га.
ТОО
0
0
0