1. БАЙГАЛЬ, ТҮҮХ, ШАШНЫ ДУРСГАЛТ ГАЗАР

ОНГИЙН ТАЛ

Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын нутаг дахь Онги хийд, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сум хоёрын хооронд 80-аад километр үргэлжлэх тэгш сайхан талыг Онгийн тал гэдэг. Онги хийдээс одоо зөвхөн туурь л үлдсэн байдаг бөгөөд тухайн цаг үедээ 300 гаруй лам хувраг шавилан суудаг томоохон шашны газар байжээ.  Онги хийдийг тойроод эргэн тойрон ууланд нь  5 тахилгатай овоо байдаг. Дөрвөлжин шашир, Бурхант шашир, Лувсан жамба, Бумбат, Сайхан-Овоо хэмээх 5 овоо одоо ч буй.
ТОО
0
0
0