11. МУ-ЫН АЙМАГ, СУМ ДҮҮРЭГ

ДАРХАН УУЛ - ХОНГОР

Хонгор сум нь Хангай, ойт хээрийн бүст Хараа, Ерөө голын сав газарт далайн төвшнөөс дээш 700-1000 метрт өргөгдсөн, цаг уурын эрс тэс уур амьсгалтай.

Сумын хэмжээнд нийт 32200 га-д газар тариалан эрхэлдэг. Үүнээс 3 хувьд нь төмс, 0,6 хувьд хүнсний ногоо, 80 хувьд нь улаанбуудай, 16,4 хувьд тосны ургамал, малын тэжээл тариалж, уринш буудай тариалж байна. 

Хөгжлийн Индекс

ТОО
0
0
0