11. МУ-ЫН АЙМАГ, СУМ ДҮҮРЭГ

ӨВӨРХАНГАЙ - САНТ

Өвөрхангай аймгийн Сант сум нь 1931 онд байгуулагдсан, хуучнаар Сайн ноён хан аймгийн Илдэн бэйлийн хошуу. Цариг, Цахиурт, Улаан-Овоо, Залаа, Майхан  гэсэн 5 багийн  нийт 1043 өрхөд 3349 хүн амьдардаг.Хүн амын тоогоор Өвөрхангай аймгийн 19 сумаас эхнээсээ 15-д, газар нутгийн хэмжээгээр 13-д ордог, хүн амын нягтрал нь 1 га талбайд 1.2 хүн ногддог сум юм.
Хөгжлийн Индекс
Далайн түвшнээс дээш 1325 м-1721 м өргөгдсөн. Физик газар зүйн хувьд Төв хээр талын мужид, уртрагийн 1030481, өргөргийн 460071 градуст оршдог. Сумын нутаг дэвсгэр нь уул, гүвээ толгод бүхий тал хээр бөгөөд мал аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой.
ТОО
0
0
0