11. МУ-ЫН АЙМАГ, СУМ ДҮҮРЭГ

СҮХБААТАР - НАРАН СУМ

Наран сум нь Сүхбаатар аймгийн харьяат сум юм. Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчдийн 1955 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 46 дугаар зарлигаар Наран сумыг засаг захиргааны нэгжээр зохион байгуулжээ. 

Говьтал хээрийн бүсэд оршдог бөгөөд далайн түвшнээс дээш 1172-1560 метр өндөрт өргөгдсөн ухаа гүвээт тал зонхилсон, нутгийн хамгийн өндөр цэг нь Баяндулаан уул 1749 метр байна. Молцог элсЛогийн чулууАчаа чулууГэр чулууБаяндулааны агуйБэрхийн гуу зэрэг байгалийн сонин тогтоцтой газар нутаг олонтой.ТОО
0
0
0