11. МУ-ЫН АЙМАГ, СУМ ДҮҮРЭГ

БАЯНХОНГОР - ХҮРЭЭМАРАЛ СУМ

Хүрээмарал нь Баянхонгор аймгийн сум юм. Нийт газар нутгийн хэмжээ 4328 км квадрат, хүн ам (2012)  1,761 байна.

Тус сум нь 
Хөх бүрд, Сонор, Норовлин, Цорж, Дэлгэр мөрөн гэсэн 5 багтай. Сумын төв нь аймгийн төвөөсөө 220 км зайтай. 


ТОО
0
0
0