11. МУ-ЫН АЙМАГ, СУМ ДҮҮРЭГ

СЭЛЭНГЭ - ОРХОНТУУЛ

Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сум нь 1931онд байгуулагдсан, хуучнаар Түшээт хан аймгийн Ахай бээсийн хошуу.Шар-Ус, Баянцогт, Хонгор-Овоо гэсэн 3 багийн нийт 1002 өрхөд 3637 хүн амьдардаг.Хүн амын тоогоор Сэлэнгэ аймгийн 17 сумаас 8-д, газар нутгийн хэмжээгээр 4-т ордог сум юм.
ОРХОНТУУЛ СУМ
Далайн түвшнээс дээш 1100-1300м өргөгдсөн.Байгаль-газар зүйн мужлалаар манай орны хээрийн бүсийн хойт хэсэгт багтах өвслөг хээр, түүнчлэн ойт хээрийн бүс хосолсон, орчны ба экологийн өвөрмөц зохицол бүхий нутагтай сум юм.Газар хөдлөлийн эрчим 8 балл. Сэлэнгэ аймгийн баруун урд хэсэгт:  Улаанбаатар хотоос 240 км,  Аймгийн төвөөс 250 км зайд байрладаг.Булган аймгийн Бүрэгхангай, Орхон аймаг, Төв аймгийн Цээл, Жаргалант, Заамар, Сэлэнгэ аймгийн Баруун бүрэн сум, Орхонсумтай хиллэдэг.

Чийглэгдүү, сэрүүн мужид хамрагдаж хөрсний мужлалын хувьд томоохон голын хөндийн нам дор газрын хуурайвтар, сэрүүвтэр дэд мужид хамрагддаг.1 дүгээрсарын дундаж температур -28С7 дугаарсарын дундаж температур +19Сжилийндундажсалхиныхурд 4-6 м/сжилийнхуртунадаснынийлбэр 300-350 мм
ТОО
0
0
0