• Сэдэргэнийн овог
  АММАНЫ СЭДЭРГЭНЭ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Цахилдагийн овог
  ХУРЦ ДЭЛБЭЭТ ЦАХИЛДАГ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Хонхонцэцэгийн овог
  БАГ ХОНХОНЦЭЦЭГ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Сонгинын овог
  АЛТАЙН СОНГИНО
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Хонхонцэцэгийн овог
  ГУРВАЛСАН ХОНХЛОЙ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • ДАЛАНТҮРҮҮ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Шимтэглэйн овог
  НУГЫН ШИМТЭГЛЭЙ
  Орон нутгийн нэр Мягмансанж
 • Голгэсэрийн овог
  ЭГЭЛ ЦАГААНТҮРҮҮ
  Зургийг Х.Түмэндэлгэр
 • Сараанын овог
  ОДОЙ САРААНА
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Сараанын овог
  БУРЖГАР САРААНА
  Зургийг Ч.Буянбадрах
ТОО
0
0
0

10. МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМАЛ

ХОЁРГЭРТ БУЛГАНТАВАГ

Голгэсэртэн овгийн ховор зүйлийн ургамал. Мөлхөө нарийн үндэслэг иштэй, салаархаг найлзуурынхаа үзүүрт тав таван навчистай байдаг. Тэдгээр нь 1-4 см урт, 1-10 мм өргөн, хүрзэрхүү хэлбэртэй байна. 3-10 жижиг сагс ишнийх нь үзүүрт бамбайрхуу толгой багц үүсгэн ургадаг.

Хоёр гэрт булгантаваг нь ойн зах, хуурай нуга, элсэрхэг хөрс, нугархаг, хайргархаг хажуугаар ургадаг бөгөөд түймэр, хэт хуурайшилтаас болж ховордож байгаа ургамал юм. Ургадаг газар нутаг нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд багтдаг ажээ.