• Сэдэргэнийн овог
  АММАНЫ СЭДЭРГЭНЭ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Цахилдагийн овог
  ХУРЦ ДЭЛБЭЭТ ЦАХИЛДАГ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Хонхонцэцэгийн овог
  БАГ ХОНХОНЦЭЦЭГ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Сонгинын овог
  АЛТАЙН СОНГИНО
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Хонхонцэцэгийн овог
  ГУРВАЛСАН ХОНХЛОЙ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • ДАЛАНТҮРҮҮ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Шимтэглэйн овог
  НУГЫН ШИМТЭГЛЭЙ
  Орон нутгийн нэр Мягмансанж
 • Голгэсэрийн овог
  ЭГЭЛ ЦАГААНТҮРҮҮ
  Зургийг Х.Түмэндэлгэр
 • Сараанын овог
  ОДОЙ САРААНА
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Сараанын овог
  БУРЖГАР САРААНА
  Зургийг Ч.Буянбадрах
ТОО
0
0
0

10. МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМАЛ

ИХ ШҮҮДЭРГЭНЭ

Намуутан овгийн ховор зүйлийн олон наст өвс юм. Их шүүдэргэнийн үндэс нь бүдүүн, бараан, толгой хэсэгтээ хар хүрэн хайруустай. Иш нь 40-80 см өндөр, салаархаг байдгаараа онцлог ажээ. Цэцэг нь хурц шар өнгөтэй, голчоороо  2-3 см бөгөөд хонхорцог нь 5 см хүртэл урт, 2-3 мм өргөн байдаг.

Асга, нуранги, байц хадны ёроолд ургадаг шүүдэргэний нутгийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд оруулах байдлаар хамгаалжээ. Их шүүдэргэнийг сүүлийн үед эмийн зориулалтаар их хэмжээгээр түүх болсон. Мөн түймэр, хэт хуурайшилтын улмаас улам ховордсоор байна.