10. МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМАЛ

ГОО ЮЛД

Үндсэн шинж: Ишний уг орчмоос гарсан том тэвгэн навч бүхий үзүүр нь дугарагласан бөгөөд хурц нарийн үзүүрээр шувтарсан бууралдуу ногоон өнгөтэй, уртавтар тонгоруу өндөг хэлбэртэй ба  20-30 см өндөр олон наст ургамал юм. Цэцэг нь цайвар ягаан, дагавар нь сарслаг байдаг.

Ургах орчин: Монгол орны байгалийн бүх бүслүүрт тохиолдох ба голдуу хайргархаг ба чулуурхаг хээржүү хажуу, цөлжүү хажуу, байц хад,  говь хээрийн бүс, ойт хээрийн бүслүүрт, хуурай ойн зах зэрэг газарт ургадаг.

Цэцэглэлт, үрлэлт: 6,7 сард цэцэглэж үрлэдэг. Тэмээ, бог мал зундаа бага хэмжээгээр иддэг бол адуу өвлийн цагт үндсээр нь зулгааж иддэг.

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0