• Сэдэргэнийн овог
  АММАНЫ СЭДЭРГЭНЭ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Цахилдагийн овог
  ХУРЦ ДЭЛБЭЭТ ЦАХИЛДАГ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Хонхонцэцэгийн овог
  БАГ ХОНХОНЦЭЦЭГ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Сонгинын овог
  АЛТАЙН СОНГИНО
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Хонхонцэцэгийн овог
  ГУРВАЛСАН ХОНХЛОЙ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • ДАЛАНТҮРҮҮ
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Шимтэглэйн овог
  НУГЫН ШИМТЭГЛЭЙ
  Орон нутгийн нэр Мягмансанж
 • Голгэсэрийн овог
  ЭГЭЛ ЦАГААНТҮРҮҮ
  Зургийг Х.Түмэндэлгэр
 • Сараанын овог
  ОДОЙ САРААНА
  Зургийг Ч.Буянбадрах
 • Сараанын овог
  БУРЖГАР САРААНА
  Зургийг Ч.Буянбадрах
ТОО
0
0
0

10. МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМАЛ

ГОО ЮЛД

Үндсэн шинж: Ишний уг орчмоос гарсан том тэвгэн навч бүхий үзүүр нь дугарагласан бөгөөд хурц нарийн үзүүрээр шувтарсан бууралдуу ногоон өнгөтэй, уртавтар тонгоруу өндөг хэлбэртэй ба  20-30 см өндөр олон наст ургамал юм. Цэцэг нь цайвар ягаан, дагавар нь сарслаг байдаг.

Ургах орчин: Монгол орны байгалийн бүх бүслүүрт тохиолдох ба голдуу хайргархаг ба чулуурхаг хээржүү хажуу, цөлжүү хажуу, байц хад,  говь хээрийн бүс, ойт хээрийн бүслүүрт, хуурай ойн зах зэрэг газарт ургадаг.

Цэцэглэлт, үрлэлт: 6,7 сард цэцэглэж үрлэдэг. Тэмээ, бог мал зундаа бага хэмжээгээр иддэг бол адуу өвлийн цагт үндсээр нь зулгааж иддэг.