9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ГАХУУН (УЛААНГҮЕЭ ГАХУУН)

Lat: Gavia stellata (Pontoppidae, 1763)

Mon: Улаангүеэ гахуун (Улаан омруут ахууна)

Rus: Краснозобая гагара

Eng: Red-throated Loon, Red-throated diver

Jap: Abi

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.ТОО
0
0
0