9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ХӨӨНДЭЙ (БУЖМАГ ХӨӨНДЭЙ)

Lat: Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)

Mon: Бужмаг хөөндэй

Rus: Деряба, дрозд

Eng: Mistle Thrush 

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0