9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ГАЛСҮҮЛТ (ЦЭЭЖМЭГТ ГАЛСҮҮЛТ)

Lat: Phoenicurus erythrogaster (Guldenstadt, 1775)

Mon: Цээжмэгт галсүүлт, Цээжмэгт гал сүүлт

Rus: Краснобрюхая гориховостка

Eng: White-winged Redstart,  Guldenstadt’s Redstart

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0