9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ЦАГААНГҮЕЭ ДОНГОР

Lat: Petrophila gularis / Monticola gularis (Swinhoe, 1863)

Mon: Цагаангүеэ донгор, цагаан гүеэт хөөндэй 

Rus: Белогорлый дрозд, Лесной камменый дрозд

Eng: White-throated Rock-Thrush

Jap: Hime-isohiyo

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0