9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ОХИЛБЯЛЗУУХАЙ (ӨМНӨДИЙН ОХИЛБЯЛЗУУХАЙ)

Lat: Acrocephalus stentoreus (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

Mon: Өмнөдийн охилбялзуухай, Өмнөдийн охил бялзуухай

Rus: Туркестанcкая камышевка, Южная, дроздовидная

Eng: Clamorous Reed Warbler, Southern (Egyptian) great reed Warbler  

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0