9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ЭРГҮҮБОР (ӨРНИЙН ЭРГҮҮБОР)

Lat:  Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)

Mon: Өрнийн эргүүбор, Эргүү бор

Rus: Обыкновенный козодой

Eng: Eurasian Nightjar   

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0