9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ХАЖИЛГАТ ХАНЧИР


Lat: Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Mon: Хажилгат ханчир, Хажилгат түнжүүр

Rus: Камышница, Болотная курица, Водная курочка

Eng: Common Moorhen, (grey) Moorhen, Common (Florida) gallinule

Jap: Ban

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.
ТОО
0
0
0