9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ХУЛД (НАМГИЙН ХУЛД, НАМГИЙН ЦАГААН ЭЛЭГТ)

Lat: Circus aeruginosus  (Linnaeus, 1758)

Mon: Намгийн хулд, Намгийн цагаан элэгт

Rus: Болотный лунь (Камышовый)

Eng: Western Marsh Harrier  

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0